top of page

JFL

Public·104 members

Hello All! Summer seems far away but it is really close. I am planning for the summer training and I want to gather some information before booking hall time/s. Please take the survey and let me know if you want two trainings/week or one. This training is open for everyone in JFL.

Tere kõik! Suvi tundub kaugel, kuid see on tõesti lähedal. Plaanin suvist koolitust ja soovin koguda infot enne saaliaja/aegade broneerimist. Palun vasta küsitlusele ja anna teada, kas soovid kahte koolitust/nädalas või ühte. See koolitus on avatud kõigile JFL-is.


https://forms.wix.com/873e1910-e8b7-4181-b89a-5dce1ab73527:e2e18e11-d947-444f-b4f2-31a37becc596

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page